Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej bitwy w wojnie z 1920 roku, w której Polacy walczyli z bolszewikami.

Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego. Uroczystości państwowe w Warszawie wieńczyła defilada z udziałem 1500 żołnierzy, ok. 200 pojazdów i kilkudziesięciu statków powietrznych.

15 sierpnia to wielkie święto wiktorii w Bitwie Warszawskiej, święto przełomu w wojnie polsko-bolszewickiej w odpieraniu bolszewickiej napaści na Polskę i Europę