Podsumowanie projektu Erasmus +

27 września odbyła się gala na zakończenie projektu Erasmus +, która miała miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach.

W podsumowaniu wzięli udział zaproszeni goście, w szczególności ci, którzy wspierali nasze działania na szczeblu organu prowadzącego, a więc Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, Pan Klemens Podlejski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Stanisława Nowak, Skarbnik Pani Dorota Mucha, Księgowe ZEAOS, Pani Iwona Bubel i Pani Grażyna Dudkiewicz, oraz dyrektorzy szkół podstawowych z naszej gminy i przedstawiciele rodziców z Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Aneta Bernacką na czele. Gospodarzem spotkania była Pani Dyrektor Anna Janocha oraz współprowadzące, koordynator projektu Pani Dominika Chwastek i Pani Gabriela Przybyłek. W czasie uroczystości przedstawiono najważniejsze działania w ramach realizacji programu, który trwał od 01.10.2016 do 30.09.2018. O realizacji projektu e-Twinning, „Books for teens – let’s make the best books list”, opowiedziała p. Gabriela Przybyłek wraz z uczennicami biorącymi w nim udział, a następnie odbyło się wręczenie Krajowych Certyfikatów Jakości jako uznanie wspomnianego projektu za wzorcowy i przykład dobrych praktyk. Pani dyrektor rozdała także Certyfikaty Europass Mobilność dla nauczycieli biorących udział w projekcie Erasmus +, a zaproszonym gościom, którzy umożliwili realizację projektu od strony formalnej, uroczyście podziękowano. W czasie gali, swoje muzyczne i wokalne umiejętności zaprezentowały uczennice: Marlena Major, Weronika Noszczyk, Marcelina Giec, Gabriela Klamek i Paulina Grabowska. Imprezą towarzyszącą były obchody Europejskiego Dnia Języków, w ramach których, uczniowie poszczególnych klas przygotowali na sali Domu Kultury prezentacje krajów w których odbywały się kursy zagraniczne, a więc: Malta, Włochy, Hiszpania i, oczywiście, Polska. Przybyli goście zostali zaproszeni do udziału w plebiscycie na najlepszą prezentację poprzez głosowanie na przygotowanych kartach. Zwycięską klasą została 3c, która przygotowała prezentację Hiszpanii. Z okazji Europejskiego Dnia Języków przedstawiono również efekty drugiego projektu e-Twinning, pt. „Postcards and proverbs for European Day of Languages”, który dotyczył przysłów angielskich. Na koniec gali zaproszono wszystkich do poczęstunku przygotowanego przez uczniów. Realizacja projektu Erasmus +, „Aktywny nauczyciel – kreatywny uczeń”, była wspaniałym doświadczeniem dla całej społeczności naszego gimnazjum, dała okazję do poszerzania horyzontów, rozwijania nowych umiejętności i kompetencji, zintegrowała grono pedagogiczne i uczniów we wspólnych działaniach oraz pozwoliła zrealizować wyznaczone cele.