UKS “LIDER”

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego “LIDER” działający przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach zaprasza wszystkich członków na walne zgromadzenie w dniu 28.03.2019 o godzinie 17.30