Powrót do Uczniowie

Konkursy

Biblioteka

Arcymistrz czytania

Geografia

Strona w budowie. 

Informatyka

Strona w budowie.

Matematyka

SPRAWDŹ CZY WIESZ  Konkurs  dla uczniów klas trzecich : ” Sprawdź czy wiesz .” Nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego opracowali dla uczniów klas trzecich konkurs :  ” Sprawdź czy wiesz „ Celem konkursu jest podniesienie efektów kształcenia z przedmiotów przyrodniczych, usystematyzowanie wiedzy z podstawy programowej obejmującej zagadnienie egzaminacyjne oraz wdrażanie uczniów do systematycznego przygotowania się do egzaminu …