Powrót do Nauczyciele

Grono Pedagogiczne

mgr DOROTA ORSZULAK –                       język polski

mgr BEATA MASZCZYK – CIERPIAŁ –   język polski

mgr MARIA BORKOWSKA –                      matematyka

mgr BOŻENA LAZAR – SKÓRKA –          matematyka

mgr MAŁGORZATA HAMERLA–              matematyka

mgr BARBARA DANIELSKA –                   fizyka

mgr BOŻENA BRENKUS –                         chemia

mgr EDYTA ŚLĘZAK –                                 biologia

p. PATRYCJA TRZASKACZ–                      geografia

mgr DOROTA PSONKA –                             historia, wos

mgr MARZENA NOWAKOWSKA –          historia, wdż

mgr DOROTA KYRCZ –                                język angielski

mgr DOMINIKA CHWASTEK –                  język angielski

mgr BEATA AUGUŚCIK –                              język niemiecki

mgr inż. RYSZARD MARSZAŁEK –          informatyka

mgr JAN MUSIAŁEK    –                                zajęcia techniczne

mgr JAROSŁAW AUGUŚCIK –                  wychowanie fizyczne

mgr DOROTA ZASUŃ –                                wychowanie fizyczne

mgr ANNA MOŻEJKO – SUCHCICKA – muzyka, zajęcia artystyczne

mgr ADAM KUREK –                                    katecheta

mgr EWELINA FILIPEK–                           katecheta

mgr MARTA PILIS –                                     oligofrenopedagog

mgr MONIKA TKACZ –                                oligofrenopedagog

mgr GABRIELA PRZYBYŁEK –                bibliotekarz

mgr PAWEŁ WNUK –                                    pedagog