Powrót do Nauczyciele

Grono Pedagogiczne

mgr BEATA MASZCZYK – CIERPIAŁ –   język polski
mgr MARIA BORKOWSKA –                      matematyka
mgr BOŻENA LAZAR – SKÓRKA –          matematyka
mgr BARBARA DANIELSKA –                   fizyka
mgr BOŻENA BRENKUS –                         chemia
mgr EDYTA ŚLĘZAK –                                 biologia
p. PATRYCJA TRZASKACZ–                      geografia
mgr MARZENA NOWAKOWSKA –          historia, wdż
mgr DOROTA KYRCZ –                                język angielski
mgr DOMINIKA CHWASTEK –                   język angielski
mgr BEATA AUGUŚCIK –                              język niemiecki
p.Anna Kurek –                                                  język niemiecki
mgr inż. RYSZARD MARSZAŁEK –informatyka,  zajęcia techniczne
mgr DOROTA ZASUŃ –                                wychowanie fizyczne
mgr ANNA MOŻEJKO – SUCHCICKA – muzyka, zajęcia artystyczne
mgr ADAM KUREK –                                    katecheta
mgr MARTA PILIS –                                     oligofrenopedagog
mgr MONIKA TKACZ –                                oligofrenopedagog
mgr GABRIELA PRZYBYŁEK –                bibliotekarz
mgr PAWEŁ WNUK –                                    pedagog