Rodzice

Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18          

Rada Rodziców

p. Aneta Bernacka – przewodnicząca p. Agnieszka Skorek  – zastępca przewodniczącej p. Ewa Siurda – sekretarz p. Anna Mędrek – członek p. Renata Tomczewska – członek p. Małgorzata Kurpios – członek Komisja rewizyjna: p. Aldona Tomzik – przewodnicząca p. Jerzy Walawender – członek p. Zbigniew Noskowicz – członek Numer konta Rady Rodziców Gimnazjum im. Jana …

Terminy zebrań z rodzicami

Zebrania z rodzicami: 14 .09.2017 r. 18.12.2018 r. 12.03.2018 r. 17.05.2018 r.

Ważne Strony

Centralna Komisja Egzaminacyjna       OKE Jaworzno             Kuratorium Oświaty Katowice                   Ministerstwo Edukacji Narodowej                         Urząd Miasta i Gminy w Żarkach                         …