Rodzice

Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18          

Terminy zebrań z rodzicami

Zebrania z rodzicami: 11 września 2018 r. 17 grudnia 2018 r. Rada klasyfikacyjna 28 stycznia  2019 r. Rada plenarna  29 stycznia  2019 r. 26  marca 2019 r. 14  maja 2019 r. Rada klasyfikacyjna 14 czerwca  2019 r. Rada plenarna  17 czerwca  2019 r.

Ważne Strony

Centralna Komisja Egzaminacyjna       OKE Jaworzno             Kuratorium Oświaty Katowice                   Ministerstwo Edukacji Narodowej                         Urząd Miasta i Gminy w Żarkach                         …

Zarząd Rady Rodziców

p. Aneta Bernacka – przewodnicząca p. Katarzyna Opałka  – zastępca przewodniczącej p. Grzegorz Podlejski – sekretarz p. Zbigniew Noskowicz – skarbnik p. Marta Musialik – członek p. Renata Latos – członek Komisja rewizyjna: p. Izabella Nowak – przewodnicząca p. Bożena Witczyk – członek Numer konta Rady Rodziców Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach 50 …