Rodzice

Dokumenty

Wniosek zgłoszeniowy ucznia do Gimnazjum 

Pokaż strony »

Egzaminy

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 Wyniki

Pokaż strony »

Rada Rodziców

p. Aneta Bernacka – przewodnicząca p. Agnieszka Skorek  – zastępca przewodniczącej p. Ewa Siurda – sekretarz p. Anna Mędrek – członek p. Renata Tomczewska – członek p. Małgorzata Kurpios – członek Komisja rewizyjna: p. Aldona Tomzik – przewodnicząca p. Jerzy Walawender – członek p. Zbigniew Noskowicz – członek Numer konta Rady Rodziców Gimnazjum im. Jana …

Pokaż strony »

Rekrutacja 2016/17

Informacje dla kandydatów  do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II                Wykaz dokumentów, które należy złożyć  w sekretariacie Gimnazjum im Jana Pawła II w Żarkach: 3 zdjęcia legitymacyjne 30×42 mm (podpisane z tyłu) Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia – druk własny szkoły, Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu, Opinie lub orzeczenia z …

Pokaż strony »

Ważne Strony

Centralna Komisja Egzaminacyjna       OKE Jaworzno             Kuratorium Oświaty Katowice                   Ministerstwo Edukacji Narodowej                         Urząd Miasta i Gminy w Żarkach                         …

Pokaż strony »