↑ Powrót do Rodzice

Rekrutacja 2016/17


uczenInformacje dla kandydatów

 do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II

               Wykaz dokumentów, które należy złożyć  w sekretariacie Gimnazjum
im Jana Pawła II w Żarkach:
  1. 3 zdjęcia legitymacyjne 30×42 mm (podpisane z tyłu)
  2. Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia – druk własny szkoły,
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu,
  4. Opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej , orzeczenia o niepełnosprawności
    ( jeśli uczeń posiada )

Termin składania dokumentów: 

24.06 – 28.06.2016 r.

w godz. 800 – 1500

w  sekretariacie GimnazjumOfiar Katynia 3

42-310 Żarki

Tel.34 314-80-01

 

Wywieszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum

22 lipca 2016