Powrót do Rodzice

Terminy zebrań z rodzicami

Zebrania z rodzicami:
  • 11 września 2018 r.
  • 17 grudnia 2018 r.
  • Rada klasyfikacyjna 28 stycznia  2019 r.
  • Rada plenarna  29 stycznia  2019 r.
  • 26  marca 2019 r.
  • 14  maja 2019 r.
  • Rada klasyfikacyjna 14 czerwca  2019 r.
  • Rada plenarna  17 czerwca  2019 r.