Nauczyciele wychowawcy i wspomagający

III a – p. D. Zasuń, p. D. Chwastek

III b – p. R. Marszałek, p. B. Maszczyk – Cierpiał

III c – p. E. Ślęzak, p. M. Nowakowska

III d – p. M. Pilis, p. P. Wnuk