Powrót do Rodzice

Rada Rodziców

p. Aneta Bernacka – przewodnicząca

p. Agnieszka Skorek  – zastępca przewodniczącej

p. Ewa Siurda – sekretarz

p. Anna Mędrek – członek

p. Renata Tomczewska – członek

p. Małgorzata Kurpios – członek

Komisja rewizyjna:

p. Aldona Tomzik – przewodnicząca

p. Jerzy Walawender – członek

p. Zbigniew Noskowicz – członek

Numer konta Rady Rodziców Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach

50 8279 1036 0402 9115 2004 0101