Powrót do Rodzice

Zarząd Rady Rodziców

p. Aneta Bernacka – przewodnicząca

p. Katarzyna Opałka  – zastępca przewodniczącej

p. Grzegorz Podlejski – sekretarz

p. Zbigniew Noskowicz – skarbnik

p. Marta Musialik – członek

p. Renata Latos – członek

Komisja rewizyjna:

p. Izabella Nowak – przewodnicząca

p. Bożena Witczyk – członek

Numer konta Rady Rodziców
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach

50 8279 1036 0402 9115 2004 0101