PSO / WSO

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów : 

 

 

Język polski

Języki obce

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Informatyka

Zajęcia techniczne

Geografia

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie fizyczne

Chemia

Fizyka

Religia

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania :

 

WSO 2017-18r